top of page

HVA ER AKUPUNKTUR

Akupunktur er en trygg behandlingsform som de siste årene i økende grad er blitt mer og mer anerkjent og vanlig.  Stadig flere benytter seg av akupunktur både som et supplement og som et alternativ i behandlingen eller forebyggingen av plager, sykdommer eller symptomer.  Både kroniske og akutte plager kan behandles med akupunktur.

 

Diagnose i akupunktur stilles etter egne prinsipper der samtale med pasient, observasjon, tungediagnose og pulsdiagnose inngår.  Ved førstegangsundersøkelse foretas det en grundig undersøkelse som varer i over én time og der din sykehistorie gjennomgås grundig.  Det vil bli stilt relevante spørsmål knyttet til livsstil, kosthold, sosiale situasjon, med mer.  Dette danner grunnlaget for en diagnose og den videre behandlingen.  På den måten er det mulig å rette behandlingen direkte på hva som antas å være den virkelige årsaken til sykdommen/plagene og ikke bare på symptomene.

bottom of page