top of page

Endemetriose og akupunktur


Det antas at mellom 6-10 prosent i den kvinnelige befolkningen har endometriose i Norge.

Endometriose er en kronisk tilstand der vev av lignende type som slimhinnen i livmoren (endometriet), vokser utenfor livmoren. Vevet kan for eksempel vokse både på innsiden av eggleder eller eggstokker, i bukhinnen, urinblæren, vagina og tarmer. Dersom endometriet kun vokser seg inn i livmorveggen, kalles tilstanden for adenomyose.

Vevet reagerer på hormonelle endringer i menstruasjonssyklusen med påfølgende blødning, betennelse og smerte. De vanligste symptomene på endometriose er kraftige menstruasjonssmerter. Smerter før menstruasjonen og ved eggløsning kan også forekomme. Noen opplever smerter konstant eller periodevis med forverring av smertene. Noen har uregelmessige menstruasjonsblødninger, kraftig mensblødning eller langvarige menstruasjonsblødninger. Smerter ved samleie, ved vannlating, ved avføring o.l. kan også forekomme.

Ingen teori forklarer enda årsaken til endometriose eller hvorfor den oppstår, men det ser ut til at genetiske-, immunologiske- og miljøfaktorer spiller en rolle. Det ser også ut til at endometriose er en østrogenavhengig sykdom, men det er ukjent hvorfor noen har symptomer og aggressiv sykdom, mens andre ikke har det.

Endometriose kan være assosiert med redusert fertilitet, også selv for kvinner med lite symptomer. Noen kvinner oppdager ikke at de har endometriose før de forsøker å bli gravide. Hos 10-15 % av infertile par er årsak endometriose, og hos 15-40 % av infertile som gjennomgår assistert befruktning påvises det adenomyose.

Ved hjelp av lapraskopi kan diagnosen stilles med sikkerhet. Nåværende medisinske behandlinger for tilstanden omfatter medikamenter som NSAIDs, hormonbehandling som p-piller, gestagener, gonadotropinfrisettende hormon, samt kirurgisk fjerning av endometriose vev. Behandlingen av smerte hos kvinner med endometriose er ofte mangelfull, og 20-50 prosent av kvinnene får tilbakefall av symptomer de første fem år etter kirurgi og/eller avsluttet medisinsk behandling. Det finnes ingen kur for endometriose, kun lindrende behandling (1, 2, 3, 4).

Kan akupunktur hjelpe ved endometriose?

Akupunktur er kjent for sin smertelindrende effekt som kan være relevant for smertene som oppleves av personer med endometriose.

En nylig publisert systematisk gjennomgang hadde som mål å undersøke effekten av akupunktur på symptomer og helserelatert livskvalitet hos pasienter med endometriose. Femten studier med 1018 pasienter oppfylte inklusjonskriteriene, men mangfold i sammenligninger og utfallsmål hindret forskerne i å gjøre en metaanalyse. Sammenlignet med falsk akupunktur var ekte akupunktur mer effektiv. Resultatet var at akupunktur ser ut til å redusere dysmenoré VAS smertescore, bekkensmerter, smerter ved samleie, reduksjon av størrelsen på ovariecyster, og forbedret livskvalitet. Det kan se ut til at akupunktur kan forbedre smerterelaterte symptomer og livskvalitet hos pasienter med endometriose. Resultatene i studiene viste at akupunktur verken var mer, eller mindre effektivt enn farmakoterapi på endometriose.  Foreløpig bevis er begrenset til enkeltstudier med lav til moderat sikkerhet. Derfor er det nåværende beviset utilstrekkelig for å vise til den generelle effekten av akupunktur og moxa for endometriose (Wang 2023).

En nylig publisert randomisert enkeltblindet placebokontrollert studie hadde som mål å evaluere effekten av akupunktur ved behandling av endometriose-assosiert smerte. Totalt 106 kvinner ble tilfeldig fordelt i to grupper. I 12 uker fikk kvinnene i den ene gruppen falsk akupunktur, og kvinnene i den andre gruppen fikk ekte akupunktur. Behandlingen startet en uke før forventet menstruasjon. I løpet av menstruasjonsperioden ble akupunktur gitt daglig når bekkensmertene som var forbundet med endometriose oppstod. Etter avsluttet behandling ble kvinnene fulgt opp i ytterligere 12 uker. Alle testskårer ble forbedret i signifikant større grad i akupunkturgruppen enn i shamgruppen ved uke 12, men ikke ved uke 24. Konklusjonen på denne studien er at akupunktur kan være en effektiv og sikker metode for å lindre dysmenoré, forkorte smertens varighet og forbedre livskvalitet hos kvinner med endometriose-assosiert smerte, selv om effekten avtar etter at behandlingen er avsluttet (Li 2023).

Akupunktur kan hjelpe mennesker med endometriose ved å:

  • Dempe smerte ved å gi økt aktivitet i smertemodulerende områder i hjernen (Rong-Lin Cai 2018)

  • Reduserer nivåene av prostaglandiner og COX-2 (cyklooksygenase). Store mengder av prostaglandiner kan medføre smertefulle sammentrekninger i livmoren og COX-2 danner prostaglandiner (Lin 2022).

  • Forbedre muskelstivhet og øke leddmobilitet ved å øke lokal mikrosirkulasjon (Komori 2009), som igjen hjelper til med å minske hevelse.

  • Redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007Zijlstra 2003)

  • Påvirke hjernens kjemi som øker endorfin-nivået (Han 2004) og nevropeptid Y nivåer (Lee 2009 ; Cheng 2009) og endringer i serotonin-nivå og substans P (Karatay 2018).

  • Fremkalle kortsiktig økninger i mu-opioid reseptorbinding i flere smerte og sensoriske prosesseringdeler av hjernen (Harris 2009).

  • Stimulere nerver som ligger i muskler og andre vev, som igjen fører til frigivelse av endorfiner og andre nevrofaktorer og med dette endrer hvordan hjernen og ryggmargen prosesserer smerte (Zhao 2008).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page