top of page

Revmatoid artritt
Revmatoid artritt, eller leddgikt som det heter på norsk, er en kronisk leddsykdom der kroppens immunforsvar går til angrep på egne celler og vev, og lager betennelse (inflammasjon) i leddhinnene. Leddgikt er en kronisk tilstand som kan forårsake smerte, stivhet, ødeleggelse og deformitet av leddene, redusere fysisk funksjon, livskvalitet og levealder.

Det er vanligst at leddgikt oppstår i alderen 40 til 60 år, men kan oppstå i alle aldre. Man regner med at ca. 0,5-1 % av befolkningen i Norge har leddgikt, og det er flere kvinner enn menn som rammes av sykdommen.

Årsak til sykdommen er enda ukjent, men det er sannsynlig at genetiske, miljømessige og hormonelle forhold er av betydning, og røyking ser ut til å være den viktigste ikke-genetiske risikofaktoren.

Leddgikt kan ikke kureres, men behandling kan holde sykdommen i sjakk og forebygge skade på leddene ved hjelp av medikamenter som demper sykdomsaktiviteten og reduserer smerte. Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (disease modifying antirheumatic drugs = DMARDs) er den viktigste medikamentgruppen ved leddgikt. NSAIDs gir smertelindring og demper til en viss grad betennelsen, men det er fare for bivirkninger som kan gi magesår. Langvarig fast bruk bør derfor unngås. Kortikosteroider virker raskt ved å dempe betennelse og redusere smerte, men brukt over lang tid er risikoen for alvorlige bivirkninger betydelig.

Fysioterapi kan være gunstig for å forhindre at ledd stivner i ugunstige posisjoner. TNS (stimulering av hudnerver) og akupunktur kan forsøkes for smertelindring. Varme og kuldebehandling kan også hos noen lindre smerte.

Det viktigste man kan gjøre selv er å ha en sunn livsstil med et sunt kosthold og være fysisk aktiv. Trening kan styrke muskulatur, hindre tilstivning og dempe smerter. Trening kan også redusere følelsen av slitenhet og bedre søvn (1, 2, 3, 4).

Akupunktur og leddgikt

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere ved flere lidelser og plager. I Norge nevner blant annet Norsk elektronisk legehåndbok akupunktur som behandling både ved leddgikt og kroniske smerter.

Nylig oppdaterte NICE Guidelines (National Institute for Health and Care Excellence) anbefaler i dag akupunktur som behandling ved kroniske smerter. NICE er et britisk statlig institutt som kommer med anbefalinger og retningslinjer på behandlinger som skal dekkes av det offentlige.

Akupunktur kan trygt benyttes ved smerter og hevelser relatert til leddgikt, men det er ikke en erstatning for sykdomsmodifiserende medisinbehandling.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene.


Artikkel fra akupunkturforenings side.

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page