top of page

Ryggplager
Mennesker i alle aldre kan rammes av ryggsmerter og mange vil oppleve dette èn, eller flere ganger i løpet av livet. Ryggsmerter er den nest mest vanlige årsak til uføretrygd (1) og er en av hovedårsakene til arbeidsrelatert sykefravær.

Rundt 34% av den voksne norske befolkningen plages med ryggsmerter (2) og de fleste av disse sliter med smerter i korsryggen, såkalt lumbago. Korsryggsmerter står for 11,9% av uføreytelsene i Norge (1).

Årsaken til korsryggsmerter er som regel ikke alvorlig skade eller sykdom, men vridning, strekk, forstuing, mindre skader eller nerveirritasjon.

Korsryggsmerter kan også oppstå ved graviditet, stress, virusinfeksjon eller nyresykdommer.

Akupunktur og ryggsmerter

Akupunktur anbefales som behandling i de nasjonale kliniske retningslinjene ved langvarige uspesifikke korsryggsmerter (3). Behandling med akupunktur kan redusere smerter og bedre bevegelighet og er spesielt nyttig som tilleggsbehandling til konvensjonell behandling. Dette gjelder både for pasienter med alvorligere symptomer og for de som ikke ønsker å bruke smertestillende medikamenter. Akupunktur kan også redusere ryggsmerter under svangerskap.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.


Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.


(1)https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-+statistikk/Tabeller/mottakere-av-uføretrygd-etter-hoveddiagnose-primærdiagnose-alder-og-kjønn.pr.31.12.2013.kvinne

(2)Tidsskrift for Den norske legeforening: «Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge». http://tidsskriftet.no/article/2049068

(3) http://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf

article fra https://akupunktur.no/oppslagsverk/pasientinformasjon-akupunktur-og-ryggsmerter/15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

The tail end of 2022 is already upon us. Another year has flown past. Many feel that time is rushing past so fast and that they never have enough time to do the things they really wish they could be

bottom of page